વાનો ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાનો ઘાલવો

  • 1

    પીઠી ચોળવી (વિવાહના વિધિમાં).