વાને ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાને ઘાલવું

  • 1

    પીઠી ચોળવી (વિવાહના વિધિમાં).