વારો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વારો મૂકવો

  • 1

    ગરમ પાણી ભરીને ઘડો પેટ પર મૂકી શેકવું.