વાળી લાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાળી લાવવું

  • 1

    વાળી આણવું; વાળીને ભેગું કરવું.

  • 2

    પાછું ફેરવી લાવવું.