વાળો નીકળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાળો નીકળવો

  • 1

    વાળાનો રોગ થવો.