વાળ લેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાળ લેવા

  • 1

    ખાસ અમુક જગાના વાળ કાઢી નાખવા.

  • 2

    વિધવાના વાળ બોડી નાખવા.