વાશ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાશ નાખવી

  • 1

    શ્રાદ્ધને દિવસે રાંધેલું અન્ન કાગડા વગેરે માટે નાખવું.