વાસણ માંજવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાસણ માંજવાં

  • 1

    વાસણ ઊટકીને સાફ કરવાં.