વાંસો હલકો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંસો હલકો કરવો

  • 1

    માર મારવો.