વાંસ ફરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંસ ફરવો

  • 1

    (ઘરમાં) નિર્ધનતા હોવી.