વાહ રે વાહ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાહ રે વાહ!

  • 1

    વાહ વાહ; ઘણું સરસ (એવો ઉદ્ગાર).