વિચાર છુપાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિચાર છુપાવવો

  • 1

    અભિપ્રાય કે હેતુ ગુપ્ત રાખવો.