વિચાર દર્શાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિચાર દર્શાવવો

  • 1

    વિચાર પ્રગટ કરવો, જણાવવો.