વિચાર પૂછવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિચાર પૂછવો

  • 1

    અભિપ્રાય જાણવા માગવો.