વિજ્ઞાનવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિજ્ઞાનવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    વિજ્ઞાનવાદમાં માનનાર.