વિદ્યાનિધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિદ્યાનિધિ

પુંલિંગ

  • 1

    વિદ્યાનો ભંડાર.

  • 2

    વિદ્યાસમિતિનો પ્રમુખ.