વિધાત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિધાત્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રારબ્ધની અધિષ્ઠાત્રી દેવી.