વિનોદિની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિનોદિની

વિશેષણ

  • 1

    વિનોદ કરનારી કે કરી શકે એવી વિનોદી સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિનોદ કરનારી કે કરી શકે એવી વિનોદી સ્ત્રી.