વિનોદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિનોદી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિનોદ કરનારું કે કરી શકે એવું કે વિનોદવાળું.