વિમાનછત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિમાનછત્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિમાનમાંથી નીચે કૂદીને ઊતરવા માટેની છત્રી; 'પૅરેશૂટ'.