વિવાહ ફોક કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિવાહ ફોક કરવો

  • 1

    સગપણ રદ કરવું.