વિવાહ માંડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિવાહ માંડવો

  • 1

    લગ્નની ગોઠવણ તથા ઉજવણી કરવી.