વિશ્વમાન્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિશ્વમાન્ય

વિશેષણ

  • 1

    આખા જગતના માન કે માન્યતાને પામેલું કે તેને યોગ્ય.