વિષયવિકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિષયવિકાર

પુંલિંગ

  • 1

    વિષયને લીધે થતો વિકાર.

  • 2

    કામરૂપી વિકાર.