વિષય લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિષય લેવો

  • 1

    અભ્યાસનો વિષય પસંદ કરવો.

  • 2

    વિષય કાઢવો.