વિષ ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિષ ઊતરવું

  • 1

    ઝેરની અસરમાંથી મુક્ત થવું.