ગુજરાતી

માં વિસર્જાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વિસર્જાવવું1વિસ્રજાવવું2

વિસર્જાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વિસર્જવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં વિસર્જાવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વિસર્જાવવું1વિસ્રજાવવું2

વિસ્રજાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'વિસ્રજવું'નું પ્રેરક.