વિસામો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વિસામો કરવો

  • 1

    વિસામાને માટે થોભવું; પડાવ નાખવો.