વીમો ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીમો ઉતારવો

  • 1

    વીમાનો કરાર કરવો.