વીમો ખલાસ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીમો ખલાસ થવો

  • 1

    મરી જવું; નાશ પામવું.