વીમો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીમો લેવો

  • 1

    વીમો ઉતરાવવો.

  • 2

    જોખમ માથે લેવું.