વીલું મોં કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીલું મોં કરવું

  • 1

    શરમ, કલંક કે ખેદથી મોં ઊતરી જવું.