વીશી જમવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીશી જમવી

  • 1

    કોઈને ત્યાં વીશીની જેમ ખર્ચ આપીને જમવું.