વીસવસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીસવસા

  • 1

    સો ટકા; સંપૂર્ણ.

  • 2

    ઘણુંખરું.