વીસી બાવીસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીસી બાવીસી

  • 1

    સુખદુઃખ; ચડતીપડતીનો સમય.