ગુજરાતી માં વેતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વતે1વેત2વેત3

વતું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  હજામત.

મૂળ

सं. वप् ઉપરથી

ગુજરાતી માં વેતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વતે1વેત2વેત3

વતે2

અવ્યય

 • 1

  વડે; થી.

મૂળ

सं. वृत्ते

ગુજરાતી માં વેતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વતે1વેત2વેત3

વૃંત3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  દીંટું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં વેતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વતે1વેત2વેત3

વૃત

વિશેષણ

 • 1

  વરાયેલું; પસંદ કરાયેલું.

 • 2

  આવરિત; ઢંકાયેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં વેતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વતે1વેત2વેત3

વેંત

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  હથેળીના અંગૂઠાના ટેરવાથી તે ટચલી આંગળીના ટેરવા સુધીનું લાંબામાં લાંબું અંતર.

મૂળ

सं.वितस्ति; સર૰ म. वेत; हिं. बित्ता; फा. बालिश्त

ગુજરાતી માં વેતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વતે1વેત2વેત3

વેંત

પુંલિંગ

 • 1

  બેત; ગોઠવણ; લાગ; પેચ. ઉદા૰ શા વેંતમાં ફરો છો?.

  જુઓ વેત

ગુજરાતી માં વેતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વતે1વેત2વેત3

વેત

અવ્યય

 • 1

  વેંત.

ગુજરાતી માં વેતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વતે1વેત2વેત3

વેત

પુંલિંગ

 • 1

  ઘાટ; મોખ.

 • 2

  તજવીજ; ત્રેવડ (વેત ઉતારવો).

મૂળ

જુઓ બેત