વોટ નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વોટ નાંખવો

  • 1

    મતપેટીમાં મતપત્ર નાંખવો; મત આપવો.