શકુન લેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શકુન લેવા

  • 1

    શુભ શુકન તરીકે માન્ય કરવું.