ગુજરાતી

માં શુક્રવારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શુક્રવાર1શુક્રવારું2

શુક્રવાર1

પુંલિંગ

  • 1

    અઠવાડિયાનો એક દિવસ.

  • 2

    લાક્ષણિક ભલીવાર; ઢંગ; રામ.

ગુજરાતી

માં શુક્રવારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શુક્રવાર1શુક્રવારું2

શુક્રવારું2

વિશેષણ

  • 1

    શુક્રવારે આવતું વા શરૂ થતું.