શંકા આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શંકા આવવી

  • 1

    સંશય પેદા થવો.