ગુજરાતી

માં શેખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શેખ1શંખ2

શેખ1

પુંલિંગ

 • 1

  આરબોની ટોળીનો ઉપરી.

 • 2

  મુસલમાનોની એક જાતનો આદમી.

 • 3

  એક મુસલમાન અટક.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં શેખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શેખ1શંખ2

શંખ2

પુંલિંગ

 • 1

  એક જાતના દરિયાઈ પ્રાણીનું કોટલું જેને ફૂંકવાથી અવાજ થાય છે.

 • 2

  આંગળી ઉપરનું તેના આકારનું ચિહ્ન.

 • 3

  લાક્ષણિક મૂર્ખ.

મૂળ

सं.