શેડ ફોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેડ ફોડવી

  • 1

    શેડ નીકળે એમ કરવું.