શુદ્ધિ ઉપર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શુદ્ધિ ઉપર આવવું

  • 1

    ભાન આવવું.