શૂદ્રાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂદ્રાણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શૂદ્ર સ્ત્રી.