શબ્દસિદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શબ્દસિદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શબ્દની શુદ્ધ રચના કે શુદ્ધ ઉપયોગ.