શબ્દો વાગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શબ્દો વાગવા

  • 1

    (સામાના) કઠોર-કર્કશ શબ્દોની અસર થવી.