શબ્દ બોલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શબ્દ બોલવો

  • 1

    બોલવું.

  • 2

    બે શબ્દ કહેવા.