ગુજરાતી

માં શુભાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શંભા1શુભા2શુભા3

શંભા1

પુંલિંગ

 • 1

  જમવા ઇ૰ ના વહેવારવાળો સમૂહ.

ગુજરાતી

માં શુભાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શંભા1શુભા2શુભા3

શુભા2

પુંલિંગ

 • 1

  શુબા; શંકા; અંદેશો.

 • 2

  વહેમ; ભ્રમ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  શુબા; શંકા; અંદેશો.

 • 2

  વહેમ; ભ્રમ.

 • 3

  શુભ.

વિશેષણ

 • 1

  શુભ.

ગુજરાતી

માં શુભાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શંભા1શુભા2શુભા3

શુભા3

પુંલિંગ

 • 1

  શંકા; અંદેશો.

 • 2

  વહેમ; ભ્રમ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  શંકા; અંદેશો.

 • 2

  વહેમ; ભ્રમ.

મૂળ

अ. शुब् हा