શરત કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરત કરવી

  • 1

    બોલી કરવી.

  • 2

    હોડ બકવી.