શરમમાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરમમાં રહેવું

  • 1

    શરમાવું; શરમ રાખીને-તેથી દબાઈને વર્તવું; માનથી ચૂપ રહેવું.